[email protected]

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;


• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

• Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,

• Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

• Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.